Om

Viden om sanser er skabt af Solveig Maria Radut, med det formål at dele viden om sanser, sanseintegration og sansebearbejdning i nervesystemet.
Da vores sanser er helt essentielt for at leve og har stor indflydelse på et menneskes adfærd, trivsel og livskvalitet, er der behov for at få øget viden på området.

Solveig Maria Radut er uddannet ergoterapeut B.Oc.T. og har specialiseret sig i sanseintegration og sansebearbejdning hos mennesker i alle aldre.

Klik her for at læse CV.

Hvad er en ergoterapeut…
Ergo betyder på latin: altså/derfor/således/er lig med. Målet er derfor at skabe balance mellem det et menneske gør nu og det et menneske ønsker og har brug for. På græsk betyder ergo: at være virksom/aktiv.
Det fortæller om måden at leve og agere på i sit liv på. Når det forbindes med terapi, er det ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning med hjælp til selvhjælpsprincippet, i samarbejde med mennesker der har brug for en ergoterapeutisk intervention.

Formålet med ergoterapi er at fremme god livskvalitet gennem hverdagslivets aktiviteter. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.
I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen. Ergoterapi rettes mod udvikling af personens færdigheder, graduering af aktiviteten og tilpasning af omgivelserne.
En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer med at udføre aktiviteter ved at have fokus på psykiske, fysiske og sociale ressourcer og begrænsninger.

Læs mere om Solveigs andre uddannelser og ydelser ved at klikke her

Læs mere om ergoterapi på Ergoterapeutforeningens side ved at klikke her 

 

Medlem af Ergoterapeut foreningen

Jeg støtter UNICEF med et fast månedligt beløb, til humanitært nødhjælpsarbejde for børn i hele verden.
https://www.unicef.dk/stoetfast/ Klik her for at læse om UNICEF støt fast