Undersøgelser

For at få viden om et menneskes personlige måde at sansebearbejde på, kan der anvendes forskellige undersøgelser. Dermed skabes der forståelse for et menneskes behov og adfærd, fra et sansemæssigt synspunkt.
Udgangspunktet for undersøgelsen er hvordan en person trives, om der er specifikke situationer hvor personen ikke trives eller har vanskeligheder ved at udføre specifikke daglige aktiviteter.
En Sensorisk Profil giver viden om et menneskes sansebearbejdning og adfærd.
Der er fokus på trivslen og om en person har en aktiv eller passiv adfærd for at regulere sanseindtryk. Samt i hvilken grad en person er sansemæssigt sensitiv eller har brug for kraftige sanseindtryk, sammenlignet med andre.

Vi bruger alle vores sanser, men vi bearbejder sanseindtrykkene på forskellig vis. Dermed får vi også forskellige profiler. Ved at kende et menneskes profil, får vi øget forståelse for dennes trivsel og adfærd og hvordan vi bedst kan hjælpe med at regulere hvilke sansestimuli der skal være mere eller mindre af, for at forebygge negative reaktioner og for at fremme trivsel og god livskvalitet.

Sensorisk Profil kan laves til både spædbørn, børn, unge, voksne og ældre. Profilen er alders inddelt og kan derfor laves helt fra et par dage efter fødslen.
Ved at kende et barns profil får du forståelse for personen på en helt ny måde og kan støtte personen på den mest hensigtsmæssige måde.
Da vi ofte har forskellige profiler alt efter aktivitet og omgivelser, kan der laves en profil specifikt i forhold til skole og indlæring.

Har man haft sanseintegrationsvanskeligheder som barn, vokser man ikke fra det som voksen. En ung, voksen eller ældre udvikler strategier for at omgå og leve med de vanskeligheder der måtte være. Eksempelvis let at blive svimmel og derfor undgår elevator og at cykle.

Hvis man har en sygdom, påvirker det sansebearbejdningen på forskellige måder. Er man i en sygdomsperiode, kan sansebearbejdningen være væsentlig anderledes end der hvor man ikke er syg.

Ofte vælger vi en partner der er modsat en selv. Vi får ofte børn der har en sansebearbejdning og behov der er meget forskellig i forhold til forældre eller søskende. I stedet for at blive irriteret over forskellene og modarbejde det, kan I med Sensorisk profil få bevidsthed om hvordan I udnytter og respekterer jeres forskelle til fordel for jer alle.

I forhold til vores arbejdssituation er det meget relevant at kende sin sensoriske profil, for at opnå den bedste trivsel, arbejdsglæde og effektivitet.
Hvilken type arbejde egner du dig bedst til?
Hvilke omgivelser trives du bedst i?
Er du mest til alenearbejde eller teams?
Hvordan sammensættes teams bedst?
Forebyg stress eller kom godt tilbage efter en stresset periode, med konkrete redskaber der bygger på din sensoriske profil.

Sensorisk Profil laves ved at der besvares et spørgeskema, ved børn er det børnenes voksne omsorgspersoner eller lærer / pædagog der besvarer spørgsmålene.

Jeg kan udføre alle profiler:
- Sensory profile 2 Infant til 0-6 måneder.
- Sensory profile 2 Toddler 7-36 måneder.
- Sensory profile 2 Child 3-14 år.
- Short Sensory Profile 3-10 år.
- Sensory Profile 2 School companion 3-14 år. Besvares af lærer eller pædagog med fokus på barnet i skole og institutionssituationer.
- Sensory Profile adolescent / adult 11 år og op.

Sensorisk Profil er udviklet af to amerikanske ergoterapeuter og hedder derfor Sensory Profile.

Det kræver en autorisation som ergoterapeut, fysioterapeut eller psykolog at kunne købe testmaterialet, for at udføre en Sensorisk Profil.
Profilen har gennem flere år været testet og valideret, også i Danmark.

I 2010 fik jeg Protac legatet på 25.000 kr. til et projekt omkring anvendelsen af Sensory Profile i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Klik her og læs artiklen i Ergoterapeuten

I 2017 var jeg så priviligeret, endnu en gang at modtage Protac legatet på 25.000 kr. til at rejse til USA og for at videreuddanne mig og hente mere viden om sansebearbejdning og sanseintegration. Klik her og læs om overrækkelsen på Protacs side.

En samtale er rigtig vigtig for at få afklaret hvad der ønskes hjælp til og hvorledes det viser sig i hverdagen og i en persons trivsel.
Samtalen kan være med personen selv, når det er muligt, eller et barns forældre, pædagoger, lærere, omsorgspersoner og pårørende.
Fortælleringer fra personens hverdag og en række afklarende spørgsmål, skaber rigtig meget værdifuld viden og danner sammen med de andre undersøgelser basis for rådgivning.
En observation af en person i en given aktivitet, med fokus på sansebearbejdningen, giver rigtig meget viden om hvordan en person sansebearbejder og hvilket kropssprog og hvilken adfærd personen udviser. Der er flere måder at lave observationer på, det kan være i personens kendte rammer, hvor der udføres en hverdagsaktivitet. Det kan også være observationer af hvordan personen udfører og responderer på specifikke funktioner, som ergoterapeuten beder personen udføre og ud fra det vurderer og scorer personens sansebearbejdning og sanseintegration. Dette gør sig gældende i Ayres kliniske observationer.

Dette er meget essentielt, da vi i vores daglige liv og alle vores aktiviteter gør brug af disse basale funktioner, så som at holde balancen, koordinere højre og venstre side af kroppen for at gå og bruge vores hænder, bruge synet til at vurdere hvor ting er i rummet og bevæge os i forhold til det, for bare at nævne få af disse funktioner. Vores integration af disse funktioner og måden vi bearbejder disse indtryk på er altafgørende for vires trivsel. Disse observationer danner basis for at kunne arbejde målrettet på at træne de funktioner som der er brug for.
SIIR står for Sensory Integration Inventory - Revised.
Det er for personer med udviklingsbetingede handicaps. Et spørgeskema som besvares af en omsorgsperson som kender en borger igennem noget tid og kan svare på spørgsmål om personens adfærd.
Dette er udviklet af ergoterapeuterne Judith E. Reisman og Bonnie Hanschau.
Det er muligt i praksis at undersøge helt konkrete sansemotoriske kundskaber.
Den sansemotoriske udvikling er noget alle mennesker gennemgår, men det er ikke alle mennekser som kan det samme. Vores sansemotoriske kundskaber, er vores basale fundament for at agere i verden, helt fra at holde hovedet, sidde oprejst, stå op, gå, løbe, bruge vores arme, hænder, fingre, fokusere med vores blik og koordinere det med resten af kroppen og så videre.
Ud fra kropslige tests laves kliniske observationer, for at afgøre hvordan forskellige dele af den sansemotoriske udvikling er integreret.
S.I.P.T. Sensory Integration and Praxis Test er udviklet af ergoterapeut og psykolog Dr. Jean Ayres