Intervention

Undersøgelse og intervention

Undersøgelse og intervention inden for sanseintegration og sansebearbejdning ydes til alle aldersgrupper. Fordi brug af sanserne er så basalt, er det relevant for alle mennesker. Alle mennesker sansebearbejder, men vi gør det også alle på vores helt egen måde og der kan være kæmpe stor forskel på hvordan de gøres.

Det der gør forskellen for måden undersøgelse og intervention gribes an på er:
Alderen og udviklingstrin.
Om der opleves trivselsproblemer i hverdagen.
Hvad der er motivation og interesse for.
Hvilken kontekst de daglige aktiviteter skal forstås ud fra: hjemme, vuggestue, børnehave, skole, arbejdsplads, bosted, hospital.

De områder jeg spørger ind til og de redskaber jeg anvender til at undersøge, er tilpasset det som der ønskes undersøgelse af og intervention omkring. Interventoin kan både være rådgivning og behandling.

Det er muligt at få en snak om trivsel. Jo mere indsigt jeg har i det som ønskes intervention omkring, jo mere målrettet kan jeg intervenere.
Som regel foregår det således at der først er en samtale hvor vi afklarer ovenstående og aftaler undersøgelsesmulighederne. Eventuelt udføres undersøgelsesredskaber f.eks. Sensory Profile. Derefter beregnes og leveres resultatet af undersøgelsen samt rådgivning og eventuelle behandlingsforslag. Det er muligt at få en skriftlig rapport.

Mulighederne er mange, så du er velkommen til at henvende dig og så finder vi den bedste løsning.